Ak sa chcete preveriť voľný termím fotenia, alebo chcete nejaké doplňujúce informácie napíšte mi.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi DUDI spol s.r.o, Majcichov 65, 919 22 Majcichov, IČO: 54 197 198 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov (meno a priezvisko, email, telefónne číslo) na účel vybavenie dopytu, zodpovedanie otázky. Súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email info@dudi.sk , zodpovedná osoba: DUŠAN ŠKARITKA.

Kategórie príjemcov: administrátor webu, pracovník, konateľ spoločnosti.

Účel spracúvania osobných údajov: vybavenie dopytu, zodpovedanie voľných termínov, zodpovedanie informácií návštevníkom webových stránok.

Pri činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii klientov na účely: zistenie voľných termínov, vybavenia dopytov, rezervovanie termínov.

Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR).

Prevádzkovateľ DUDI spol s.r.o, Majcichov 65, 919 22 Majcichov, IČO: 54 197 198 prehlasuje, že bude Vaše údaje aj naďalej spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

logo2

DUDI spol s.r.o
Majcichov 65, 919 22 Majcichov
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro , vložka číslo: 50324/T.
IČO: 54 197 198
info@dudi.sk
+ 421 940 655 556

Som svadobný a rodinný fotograf pôsobiaci hlavne v lokalite Bratislava, Trnava, ale aj na celom Západnom a Strednom Slovensku.
svadobný fotograf Trnava, svadobný fotograf Bratislava, fotograf na svadbu Trnava, fotograf na svadbu Bratislava